Rekisteri- ja tietoturvaseloste

Elsavera on stailausta ja ammattijärjestäjä-palveluita tarjoava kevytyritys, joka tuottaa yleisölle hyödyllistä tietoa ja apua kodin järjestämiseen ja henkiseen perintöön liittyen. Tietoa on saatavilla maksuttomasti blogissa, nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Asiakkaiden henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Voit tutustua tarkemmin, mitä tietoja Elsavera kerää ja mihin tarkoituksiin.

Rekisterin pitäjä: Elsavera-kevytyrittäjä Eeva-Liisa Vainio.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta. 

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yrityksen asiakkaan ja yrityksen välinen asiakassuhde, asiakkaan toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilörekisteri sisältää asiakkaan nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja postiosoitteen laskutustarkoitukseen. Laskutustietoja ei säilytetä enempää kuin on välttämätöntä.

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen.

Manuaalinen arkisto, joka sisältää asiakkaan ja yrityksen välisen sopimuksen työnsuorittamisesta säilytetään rekisterinpitäjän lukollisessa kaapissa. Rekistereitä ei luovuteta sivullisille.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Hänellä on myös oikeus vaatia tietojen korjaamista. Tarkastus- ja korjauspyynnöt osoitetaan Eeva-Liisa Vainiolle, Elsavera-kevytyrittäjälle.

Comments are closed.